Strona główna    Jak nadać chmod 777?    Jak nadać chmod 644?


CHMOD    bo warto zmieniać prawa...           


Literowy zapis praw do pliku


Literowy zapis praw dostępu do plików w systemach unixowych ma nieco bardziej skomplikowaną składnię, niż numeryczny zapis. Jest jednak również stosowany, ze względu na możliwość dodawania, bądź usuwania okreslonych uprawnień. Pozwala to na upewnienie się, że prawa plikku sa określone, bez ich wcześniejszej analizy.

Literowy zapis ma następującą postać:
chmod [kto][+/-/=][co]

[kto] ma następujące możliwości: u (właściciel pliku), g (grupa użytkowników), o (pozostali użytkownicy tzw. cały świat), a (wszyscy). Przy czym można używać kilku opcji na raz, np. 'ug' będzie oznaczać nadanie praw właœcicielowi pliku oraz grupie.

Alternatywnie stosowany jest numeryczny zapis praw do pliku.


Przykłady użycia chmod:
chmod 644     chmod 777     chmod 600     chmod 665    chmod 422    chmod 250    chmod 724    chmod 140    

Zmiana praw do pliku w komputerowych systemach Unix, Linux, BSD. © 2010-2021 by chmod.pl

komendy unix msze święte kraków fazy ksieżyca opowiesc wigilijna bohaterowie msze święte w łodzi komputery