Jak nadać chmod 777Jak nadać chmod 644Literowy zapis praw do pliku


Literowy zapis praw dostępu do plików w systemach unixowych ma nieco bardziej skomplikowaną składnię, niż numeryczny zapis. Jest jednak również stosowany, ze względu na możliwość dodawania, bądź usuwania okreslonych uprawnień. Pozwala to na upewnienie się, że prawa plikku sa określone, bez ich wcześniejszej analizy.

Literowy zapis ma następującą postać:
chmod [kto][+/-/=][co]

[kto] ma następujące możliwości: u (właściciel pliku), g (grupa użytkowników), o (pozostali użytkownicy tzw. cały świat), a (wszyscy). Przy czym można używać kilku opcji na raz, np. 'ug' będzie oznaczać nadanie praw właœcicielowi pliku oraz grupie.

Alternatywnie stosowany jest numeryczny zapis praw do pliku.